კლუბები (Clubs)

სრულიად იაპონიის კიოკუშინის კავშირს ( www.kyokushin–rengokai.com ) ააქვს თავისი ფილიალები მსოფლიოს  მრავალ ქვეყანაში.

All Japan Kyokushin Union ( www.kyokushin–rengokai.com) has the branch’s many regions of the World.

Всеяпонский Союз Киокушин  (см.саит  www.kyokushin–rengokai.com) имеет свои филиали многих регионах Мира

კიოკუშინ კარატეს კლუბი (დოჯო) ,, სამურაი’’ არის, ორგანიზაცია: სრულიად იაპონიის კიოკუშინის კავშირის ერთერთი მთავარი ფილიალი საქართველოში. თავის მხრივ კლუბი ,,სამურაი’’აერთიანებს საქართველოში მოქმედ კიოკუშინ კარატეს სხვადასხვა კლუბებსა და ჯგუფებს. ქვემოთ წარმოდგენილია ,,დოჯოში’’ გაწევრიანებული კლუბებისა და ჯგუფების ხელმძღვანელთა ფოტოები.

In itself kyokushin Karate Club ‘Samurai’ (Dojo) is the branch of Japan’s organization in Georgia. The Club ‘Samurai’ unites different clubs and groups.

Сам по себе Киокушин Карате Клуб ,,Самурай  ( Додзо ) есть филиал Иапоний в Грузий,  Клуб ,,Самурай'' объединяет разных клубов и групп.

См . Вниз

1 ქამრის ჩაბარების პროგრამა (Only Georgian)
2 Члены Клуба "Самураи"
 
Сейчас 40 гостей онлайн
free pokerfree poker
Georgian (Georgia)English (United Kingdom)Russian (CIS)