სტატიები (Only Georgian)
ს.კ.ო. (IKO). სრულიად იაპონიის კიუოკუშინის კავშირი PDF Print E-mail
There are no translations available.

ს.კ.ო. (IKO). სრულიად იაპონიის კიუოკუშინის კავშირი (იაპ. ტრაკრპციით-Nippon-no Kyokushin Rengokai)

ქართ.-სრულიად იაპონიის კიოკუშინის კავშირი;

2017 წლიდან ,,კიოკუშინკაიკან კარატეს საერთაშორისო ორგანიზაციის კავშირი.''

დაფუძნდა 2001 წლის-12 დეკემბერს-(რეგისტრაციის ნომერია რეესტრში-1/1-205)

მიზეზი და მიზანი ამ ორგანიზაციის დაარსებისა აგრეთვე სასამართლოს პროცესის ისტორია იხილეთ საიტზე: http://www.kyokushin-rengokai.com

სრულიად იაპონიის კიოკუშინის კავშირის დავალება იყო და არის კიოკუშინ კარატეს ყველა საწყისი (ფუძისა) და პრინციპების შენახვა რომელსაც პროპაგანდას უწევდა სოსაი მასუტაცუ ოიამა და გაერთიანებული კიოკუშინ კარატეს დოჯო (ჰონბუ)

ოიამას გარდაცვალების შემდეგ-რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე,იაპონიის კიოკუშინ კარატეს და მთელი მსოფლიოს სკოლები გაიყვნენ რამოდენიმე ჯგუფად.ყოველი მათგანი ამტკიცებს რომ მხოლოდ მათი კარატე წარმოადგენს ერთადერთ და მართალ და ლეგიტიმურს. მაგრამ, გარეშე თვალით თუ შევხედავთ, შეიძლება შევამჩნიოთ რომ ესაა მხოლოდ ბრძოლა ძალაუფლებისათვის, ხდება გავლენის სფეროების პრიმიტიულად გაყოფა. ამასთან ერთად, არიან ბევრი კიოკუშინ კარატეს ოსტატები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან არც ერთ ზემოთ ხსენებულ ჯგუფებს, და ისინი თვლიან რომ ადამიანები რომლებიც კიოკუშინ კარატეს ვარჯიშობენ, ერთმანეთის წინააღმდეგ არ უნდა გამოდიოდნენ. ამ ოსტატებმა შეძლეს გამოსვლა ჯგუფების ინტერესების ჩარჩოებიდან და დაარსეს პრინციპულად ახალი ორგანიზაცია-კიოკუშინ კარატე რენგოკაი (კიოკუშინ კარატეს კავშირი), რომელიც აერთიანებს ყველა კიოკუშინ კარატეს სტილის მიმდევრებს.კიოკუშინ კარატეს კავშირის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ბარიერების გადალახვა, კიოკუშინის დამოუკიდებელი სკოლებისა და დოჯოების გაერთიანება და შემდგომში მისი ორგანიზაცია რათა კიოკუშინ კარატე გავრცელდეს იაპონიაში და მთელს მსოფლიოში. ამასთან ერთად , მთავარ ადგილს იკავებს ის რომ კიოკუშინ კარატე უნდა გავიგოთ პირვედაწყებითი სახით იმ სახით რომლითაც გვიანდერძა კიოკუშინ კარატეს დამაარსებელმა და შემქმნელმა მასუტაცუ ოიამამ. მასუტაცუ ოიამა კიოკუშინ კარატეს მისაის ხედავდა საზოგადოების სრულყოფაში, ადამიანების პირადი სახის აღზრდასა და ფორმირებაში კარატეს შესწავლის და სრულყოფის გზით.

კიოკუშინ კარატეს კავშირი შეიქმნა იმ იმედით რომ გაერთიანებულიყო კიოკუშინ კარატეს ყველა ოსტატი ერთად, რომლებიც იზიარებდნენ მასუტატსუ ოიამას შეხედულებებს და მართლაც სულ მოკლე დროში გამოჩნდნენ მიმდევრები არა მარტო იაპონიაში არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშიც.

სრულიად იიაპონიის კავშირის მუშაობა ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს. ამასთან დაკავშრიებით ყოველ 2 წელიწადში ადამიანი რომელსაც ეკავა გენერალური დირექტორის მოვალეობა ამავე კაშირში, გადასცემს ამ თანამდებობას ახალ პრედენტენტს მას შემდეგ როდესაც მას მისცემდა ხმებს საბჭო. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ რომ რომ მოხდეს პროგრესი ორგანიზაციის განვითარებაში და რომ არ იყოს მცდელობა ძალაუფლების უზურპაციისა.

სრულიად იაპონიის კიოკუშინ კარატეში ფიქრობენ რომ ,,კანჩო’’ და ,,სოსაი’’ იყო ერთადერთი მასუტატსუ ოიამა და არავის არა ააქვს უფლება ატაროს მისი ტიტული.Georgian kiokushin Karate National Union- (საქართველოს კიოკუშინ კარატეს ეროვნული კავშირი ) დავაფუძე-2009 წ. ლეგალიზებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ და შეტანილია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რეგისტრაციის წიგნში 2009 წლის 29 მაისს, ნომრით 205279839

კიოკუშინ კარატე რენგოკაის (ფედერაციის) ხელმძღვანელობა.

იასუჰირო სიჩინონე შიხანი მე–8 დანი

კიოკუშინ კარატე რენგოკაის (კიოკუშინ კარატეს კავშირის), დირექტორი ,სარეთაშორისო დეპარტამენტის მეთაური, კიოკუშინ კარატეს რენგოკაის (ფედერაციის, ოკინავის განყოფიების) ფილიალის ხელმძღვანელი. მე-3 მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე, იაპონიის 4 გზის ჩემპიონი და მრავალგზის პრიზიორი ზემძიმე წონაში. აღიარებული ავტორიტეტი გამოყენებით და ტრადიციულ კარატეს ტექნიკაში, მას ჩატარებული ააქვს ბევრი სასწავლო-საწვრთნელი სემინარები და შეკრებები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში: ევროპაში,ამერიკაში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში.

 
კარატეს ორგანიზაციის მოკლე ისტორია PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

კიოკუშინ კარატე

 

 

ავტორი: ტარიელ ძებისაშვილი. ,,შიხანი'' 5 დანი

თბილისი 2000 წელი


კარატეს მოკლე ისტორია

ÊÀÒÀÔÄÓ  ÉÓÔÏÒÉÀ ÓÀÈÀÅÄÓ ÉÙÄÁÓ XIV ÓÀÖÊÖÍÉÃÀÍ ÊÖÍÞÖË  ÏÊÉÍÀÅÀÆÄ, ÀÒØÉÐÄËÀ ÒÉÖÊÉÖÓ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÃÉÃÉ ÊÖÍÞÖËÉÃÀÍ. 1422-1429 ßËÄÁÛÉ ÏÊÉÍÀÅÀÓ ÓÀÌÄÏÓ ÓÀÈÀÅÄÛÉ ÜÀÖÃÂÀ ÓÉÏ äÀÓÉ, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÂÀÀÔÀÒÀ ,,ÙÉÀ ÊÀÒÉÓ" ÐÏËÉÔÉÊÀ, ÒÏÌËÉÓ ÌÄÛÅÄÏÁÉÈÀÝ ÏÊÉÍÀÅÀ ÂÀáÃÀ ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÍÀÏÓÍÏÁÉÓÀ ÃÀ ÅÀàÒÏÁÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÝÄÍÔÒÉ. ÖÝáÏÄËÄÁÉÓ ÌÖÃÌÉÅÉ ÓÔÖÌÒÏÁÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ, ÏÊÉÍÀÅÄËÄÁÌÀ ÛÄÓÞËÄÓ ÂÀÓÝÍÏÁÏÃÍÄÍ ÓÀÁÒÞÏËÏ áÄËÏÅÍÄÁÉÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÊÏËÄÁÓ ÉÀÐÏÍÉÉÃÀÍ, ÜÉÍÄÈÉÃÀÍ, ÉËÉÐÉÍÄÁÉÃÀÍ, ÉÍÃÏÍÄÆÉÉÃÀÍ ÃÀ À.Û.

ÌÄÄ ÓÉÏ ÓÉÍÉÓ ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ßËÄÁÛÉ (1477-1526) ÌÏáÃÀ ÀÒØÉÐÄËÀÂÉÓ ÌÏÓÀáËÄÏÁÉÓ ÂÀÍÉÀÒÀÙÄÁÀ. ÌÄÄÓ ÓÖÒÃÀ ÀÌ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ ÁÏËÏ ÌÏÄÙÏ ÊÖÍÞÖËÆÄ ÌÔÒÖË ÊËÀÍàÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖËÉ ÛÄÔÀÊÄÁÄÁÉÓÀÈÅÉÓ, ÀÓÄÅÄ ÀÄÝÉËÄÁÉÍÀ ÓÀáÀËáÏ ÀãÀÍÚÄÁÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀ. ÄÓ ÐÒÏÁËÄÌÀ ÌÀÍ ÂÀÃÀßÚÅÉÔÀ, ÌÀÂÒÀÌ ßÀÌÏÉàÒÀ ÓáÅÀ, ÌÏÓÀáËÄÏÁÀ  ÃÀÖÝÅÄËÉ ÃÀÒÜÀ ÌÄÊÏÁÒÄÄÁÉÓ ÔÄÒÏÒÉÓÀ ÃÀ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÚÀÜÀÙÄÁÉÓ ÁÀÍÃÄÁÉÓ ÈÀÅÃÀÓáÌÄÁÉÓÂÀÍ. ÀÌÀÍ ÌÏÓÀáËÄÏÁÀÛÉ ÂÀÌÏÉßÅÉÀ ÃÉÃÉ ÉÍÔÄÒÄÓÉ ÉÀÒÀÙÉÓ ÂÀÒÄÛÄ ÁÒÞÏËÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓÀÃÌÉ. ÀÓÄ ÃÀÉÁÀÃÀ ÏÒÉ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÀ ÐÉÒÅÄËÓ ÄßÏÃÀ ,,ÔÄ". ÌÀÓÛÉ ÅÀÒãÉÛÏÁÃÍÄÍ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ  ÀÒÉÓÔÏÊÒÀÔÄÁÉ ÃÀ ØÀËÀØÉÓ ÌÝáÏÅÒÄÁËÄÁÉ. ÌÄÏÒÄ ÌÉÌÀÒÈÖËÄÁÀ ÉÚÏ ,,ÊÏÁÖÃÏ" ÃÀ ÌÀÓ ÄÖËÄÁÏÃÍÄÍ ÂËÄáÄÁÉ ÃÀ ÌÄÈÄÅÆÄÄÁÉ. ÌÄÏÒÄÛÉ ÓÀÁÒÞÏËÏ ÉÀÒÀÙÀà ÂÀÌÏÉÚÄÍÄÁÏÃÀ  ÛÒÏÌÉÓ ÉÀÒÀÙÄÁÉ (ÍÀÌÂÀËÉ, ÈÏáÉ, ÍÉÜÀÁÉ,ãÀàÅÄÁÉ, ÁÀÒãÉ ÓÀÝÄáÅÄËÉ, ÐÀÒÐÖÍÉ ÃÀ ÓáÅÀ). ÏÒÉÅÄ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÅÀÒãÉÛÄÁÉ ÔÀÒÃÄÁÏÃÀ ÓÀÌÄÏ ÌÏáÄËÄÄÁÉÓÀÂÀÍ ÜÖÌÀÃ, ÂÀÍÌÀÒÔÏÄÁÖË ÀÃÂÉËÄÁÛÉ ÓÉÁÍÄËÉÓ ÃÀÃÂÏÌÉÓÈÀÍÀÅÄ  1609 ßÄËÓ ÉÀÐÏÍÄËÌÀ ÈÀÅÀÃÌÀ ÓÉÌÀ-ÞÖÌ ÏÊÉÍÀÅÀÆÄ ÓÀÌÉ ÀÈÀÓÉ ÓÀÌÖÒÀÉ ÂÀÃÌÏÓÝÀ. ÛÄÔÀÊÄÁÉÓ ÏÊÉÍÀÅÄËÈÀ ÌÝÉÒÄÒÉÝáÏÅÀÍÉ ÀÒÌÉÀ ÃÀÌÀÒÝáÃÀ ÃÀ ÓÀÌÄÏ ÀÙÌÏÜÍÃÀ ÏÊÖÐÀÍÔÄÁÉÓ ÞÀËÀÖËÄÁÉÓ ØÅÄÛ. 1611 ßÄËÓ ÓÉÌÀÞÖÓ ÁÒÞÀÍÄÁÉÈ ÂÀÌÏÉÝÀ ,,15 ÌÉÈÉÈÄÁÀ", ÒÏÌÄËÌÀÝ ÃÀÀÌÚÀÒÀ ÌÞÀÒÝÅÄËÖÒÉ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÄÁÉ, ÀÊÒÞÀËÀ ÅÀàÒÏÁÀ ÖÝáÏÄËÄÁÈÀÍ, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÓÀÁÒÞÏËÏ ÉÀÒÀÙÉÓ ÔÀÒÄÁÀ ÃÀ ÓÀÌáÄÃÒÏ ÅÀÒãÉÛÄÁÉ. ÀÌÉÓ ÓÀÐÀÓÖáÏà ÏÊÉÍÀÅÄËÄÁÌÀ ßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏÁÒÉÅÉ ÌÏÞÒÀÏÁÀ ßÀÌÏÉßÚÄÓ. ÌÀÒÈÀËÉÀ ÌÀÓÏÁÒÉÅ ÀãÀÍÚÄÁÀÌÃÄ ÓÀØÌÄ ÀÒ ÌÉÓÖËÀ, ÌÀÂÒÀÌ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÂÀÈÀÅáÄÃÄÁÖË ÓÀÌÖÒÀÄÁÈÀÍ ÛÄÔÀÊÄÁÄÁÉ ÉÛÅÉÀÈÏÁÀÓ ÀÒ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÃÀ. ÉÌÉÓ ÂÀÌÏ ÒÏÌÏÊÉÍÀÅÄËÄÁÓ ÀÒ ÂÀÀÜÍÃÀÈ ÛÖÁÄÁÉ, áÌËÄÁÉ ÀÍ ÌÛÅÉËÃÉÓÒÄÁÉ, ÊÁÉËÄÁÀÌÃÄ ÛÄÉÀÒÀÙÄÁÖË ÉÀÐÏÍÄË ÌÄÏÌÒÄÁÓ ÉÓÉÍÉ ÖÐÉÒÉÓÐÉÒÃÄÁÏÃÍÄÍ ÛÉÛÅÄËÉ áÄËÄÁÉÈ ÁÒÞÏËÉÓ ÔÄØÍÉÊÉÈ ÀÍ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ ÉÀÒÀÙÄÁÉÈ ,,ÍÀÌÃÅÉËÉ" ÉÀÒÀÙÉÓ ÍÀÝÅËÀÃ.

XVII-XVIII ÓÀÖÊÖÍÄÄÁÛÉ ,,ÔÄ" ÃÀ ,,ÊÏÁÖÃÏ" ÛÄÄÒßÚÀ ÏÊÉÍÀÅÀÆÄ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÜÉÍÖÒ ÓÉÓÔÄÌÄÁÓ (ÔÏÔÄ) ÃÀ ÃÀÉÁÀÃÀ ÀáÀËÉ ÓÀÁÒÞÏËÏ áÄËÏÅÍÄÁÀ ,,ÏÊÉÍÀÅÀ-ÔÄ", ÒÏÌËÉÓ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÝ ÀÒÉÓ ÃÙÄÅÀÍÃÄËÉ ,,ÊÀÒÀÔÄ-ÃÏ".


The march of kyokushin

karate across the clube

 

სრული ვერსიის სანახავად დაუკავშირდით ავტორს*

599 113 095

 

სხეულის დარტყმის ნაწილები

 

 

 

 

 

Человеческое сердце.

Человеческое сердце сильное.  Перегоняя регулярно кровь через все тело, оно создает такое чудовищное давление, которое способно вытолкнуть струю крови на длину 9 метров.  Человеческое сердце чудовищно выносливое.  Оно постоянно,  без отдыха, сокращается,  доходя до чудовищной цифры – более 40.000.000. сокращений в год.   Такая  фантастически большая нагрузка  не проходит даром и является причиной весьма мрачной статистики  сердечнососудистых  заболеваний в современном мире.  «Моторы» сплошь и рядом либо не правильно используют, либо губят «моторесурс» работой в  неправильном режиме.  А между тем настроить работу сердца и тренировать его весьма легко.  И чуть позже я вам расскажу о правильных и эффективных методах тренировки сердечно – сосудистой системы.

Кстати, те кто думает, что им особенно это не нужно: дескать не вижу прикладного  значения тренированности сердца! ВЫ, ребята и девчата, очень сильно ошибаетесь, потому что тренированное сердце повышает функциональность и выносливость.  Бывает человек очень сильный физически, а после работы 30-60 секунд весь потный и начинает задыхаться, хотя силы вроде бы в мышцах есть.  Это особенно часто бывает среди тех ребят, которые занимаются единоборствами.   Смотришь, вроде бы человек здоровый, а через минуту весь красный и с открытым ртом – бери и делай с ним что хочешь.  Почему так?

Сердечно сосудистая система  и выносливость.

Сердце – в широком смысле электрический «насос», который  постоянно гоняет кровь по трубам (сосудам) нашего тела.  Это система, в общем то, и называется сердечно-сосудистой!Ее задача – снабжать все клетки и органы нашего тела необходимым количеством кислорода и других питательных веществ,  нужных для жизнедеятельности.  Поняв это, вы можете увидеть несколько зависимостей важных для понимания эффективной работы сердца.

 • Чем больше тело, тем больше нужно крови для него.
 • Чем больше крови нужно, тем больше нужно сердце, или тем чаще оно должно сокращаться.
 • Чем больше сердце – тем больше крови оно перекачивает за раз (больше кислорода за раз)
 • Чем меньше сердце – тем чаще одно должно сокращается для накачки нужного объема крови.
 • Чем больше сердце – тем реже оно должно сокращаться для накачки нужного объема крови.
 • Чем сердце реже сокращается – тем меньше оно изнашивается за жизнь

Для культуристов или других любителей силовых видов спорта, это особенно важно, потому что  в нашем случае ситуация усложняется большим количеством мышечной массы.   Каждые лишние 10 кг. мышц требуют около  3 литров дополнительного кислорода в минуту.

У обычного человека 1 литр крови переносит в среднем 160 мл. кислорода. Если мы умножим это количество кислорода на количество перекаченной крови за минуту (которое зависит от ЧСС) то получим  количество кислорода доставляемого кровью за минуту.  Если нагрузка очень интенсивная (180-190 ударов пульса в минуту), то у большинства средних людей получится около 4-х литров кислорода в минуту.

А теперь представьте двух братьев близнецов на беговой дорожке.  Одни весит 70 кг, а второй – качек и весит 80 кг.  Вот они побежали.  Первому 4-х литров кислорода вполне достаточно для комфортного бега, а вот второму «качку» нужно для комфорта закачать не 4-ре, а 6-7 литров крови (для питания мышц).  И сердце если оно такого же размера, как у брата, и сокращается с такой же скоростью, не будет успевать  удовлетворять все органы достаточным количеством кислорода.  Качек очень быстро начнет задыхаться и вынужден будет снизить темп.  Печалька…

Как это исправить? Либо уменьшить потребление кислорода (похудеть, что не приемлемо), либо увеличить объем сердца и крови перегоняемой за раз.   В этом, собственно говоря, и заключается смысл тренировки сердца – в увеличении  его внутреннего объема.

 • Чем объем сердца больше – тем больше питательных веществ получает сердце за раз
 • Чем объем сердца больше – тем реже оно может сокращается
 • Чем реже сердце сокращается  (работает) – тем меньше оно изнашивается.

L и D –гипертрофия сердца.

Обратите внимание, я сказал – увеличение объема сердца, а не увеличение размера сердца.  Это очень важные вещи. Потому что первое весьма полезно, а второе, на оборот, очень вредно! Дело в том,  что гипертрофия сердца может быть хорошей и плохой.   Когда увеличение объема происходит за счет растяжения стенок сердечной мышцы ( L-гипертрофия ) – это очень хорошо! Это позволяет за раз перекачивать больше крови – что нам и нужно.  А вот когда сердце растет за счет утолщения стенок сердечной  мышцы ( D – гипертрофия ) – это очень плохо. Это так называемая гипертрофия   миокарда из-за дефекта диастолы.  В общем то такая  неприятная штука как инфаркт – это последствия именно таких изменений в сердце.

Хорошо. Как добиться хорошей гипертрофия и избежать плохой? Все очень просто.  Не нужно работать в пульсе близком к максимальному (180-190 ударов)!  Нужно работать долго и часто в среднем пульсе (110-140) ударов в минуту. Для большинства чаще всего идеально подходит пульс  120-130 ударов минуту.   У обычного здорового человека в состоянии покоя пульс – 70 ударов минуту.  Когда такой человек начинает делать какую то циклическую длительную работу (тренируется с железом, бегает или быстро ходит) его пульс начинает увеличивается для того чтоб снабдить все органы тела возросшим из-за нагрузки количеством кислорода.  Вот его пульс дошел до 130 ударов минуту.  Человек в данной ситуации может стабилизировать нагрузку и продолжить работу без увеличения интенсивности.  Если он  продолжит такую тренировку в течении часа, то «гибкость» его сердца начнет улучшатся.    Мышцы перегонят огромное количество крови через сердце и оно начнет постепенно растягивается.  Если так тренироваться часто (от 3 раз в неделю по 60 минут), то со временем сердце растянется и его объем значительно возрастет.  Соответственно увеличится обьем крови перекачиваемый за один удар пульса, увеличится выносливость,  а количество ударов пульса в состоянии покоя уменьшится.

На сколько можно «растянуть» сердце? В два раза – очень вероятно.  На 50% гарантированно.  У обычного человека чаще всего объем сердца равен порядка 600 мл.  У тренированного спортсмена 1.200 мл. – достаточно частый результат. У уникальных спортсменов (МСМК лыжников, бегунов) бывает 1.500-1.800 мл.  Но это уже уровень чемпиона олимпийских игр.

Как быстро можно «растянуть» сердце?  Для ярко выраженного результата достаточно  пол года (6 месяцев).  При трех тренировках в неделю по 60 минут, за пол года сердце растягивается  на 30-40%.  Если вы сможете делать такие тренировки каждый день, то можете рассчитывать на увеличение сердца от 50% и выше.   В общем тут очень простое правило: чем больше по времени  в течении недели сердце работает с нужной частотой пульса (120-130) тем больше и быстрее оно растягивается. При подобном «легком» режиме тренировок не происходит вредных изменений в сердце, о которых чуть позже.  При таком режиме сердце из-за постоянной прокачки большого количества крови вынужденно «растягиваться» в объеме.  Со временем вам придется увеличивать интенсивность ваших занятий для того чтоб оставаться в нужной зоне (120-130) ударов пульса, т.к. ваше сердце будет учится закачивать больше кислорода за раз.  И та нагрузка, которая в начале была достаточна для увеличения пульса до 130 ударов в минуту, со временем опустится до 120, потом 110…100… и т.д.   Хорошо. Как же тренироваться на практике?

Ваша цель:

 • добиться подъема пульса до 120-130 ударов минуту
 • Сохранить нужную ЧСС в течении 60 минут

Для достижения этого вовсе не обязательно бегать.  Чаще всего доктора и тренера советуют именно бег для того чтоб тренировать сердце. Почему? Наверное, стереотип и простота.  Не нужно объяснять клиенту зачем.  Сказал бегать и свалил пить чай в тренерскую. Очень удобно, право.

Фактически, сердцу абсолютно наплевать  и  начхать, и я бы даже сказал на…. , ну вы понимаете.  Для сердце важен обьем крови, который оно должно перекачать для обеспечения физической активности.    А уж какая будет физическая активность совершенно не важно. Главное, чтоб сохранялся нужный пульс без «ям» и сильных «пиков».  Этого можно достигнуть тренировкой с железом очень  легко.  Вам нужно будет только снизить веса и делать подходы достаточно часто, чтоб ваш пульс не успевал опускаться ниже 110-120 ударов в минуту. К примеру вы делаете 10-15 повторений жима лежа, отдыхаете 30 секунд (или сразу), делаете подход тяги штанги в наклоне, отдыхаете 30 секунд и повторяете процедуру заново.  5-ть циклов (подходов) займут около 10 минут.  Сделали 6-ть таких «двойных подходов» за тренировку и получится нужные 60 минут в нужном диапазоне ЧСС.

может быть все что угодно: бокс, плаванье, бег, скакалка. Любая достаточно интенсивная работа.  Вы можете просто завести себе привычку гулять очень быстрым шагом три раза в неделю у себя по району.   Тут главное контролировать ЧСС.

Для контроля ЧСС есть два основных способа: простой и модный.  Суть первого в том, что вы кладете средний палец правой руки в область левого запястья с внутренней стороны (у основания большого пальца, именно там измеряет вам пульс медсестра) или в область сонной артерии (с левой стороны шеи) и нащупав пульсацию подсчитываете удары за 6-ть секунд  (пусть у вас получилось 10 ударов), после этого умножаем результат на 10-ть чтоб узнать количество ударов за минуту (10Х10=100).   Класть нужно средний палец (большой и указательный имеют свою сильную пульсацию и могут запутать).  Чем больший отрезок времени вы считаете, тем точнее результат . Можно посчитать пульс за 15 секунд и умножить на цифру 4-ре результат.

Более модный способ – это покупка пульсометра. Который показывает вам ЧСС в реальном времени с точностью ЭКГ.   Стоит эта приблуда около 50-100$ и представляет собой хомут с датчиком, который вешается под грудью с помощью эластичного ремня и дисплей в виде обычных часов на руку.  Это очень точный способ, который вам здорово поможет,  если вы решили тренировать свое сердце или сжигать жир.  Ведь низкоинтенсивные нагрузки не только полезны для тренировки вашего сердца.  Они, к тому же, приводят к самому лучшему жиросжиганию, о чем мы говорили раньше.

Дистрофия миокарда – болезнь «спортивное сердце»

Хорошо, а теперь давайте рассмотрим ситуацию, если мы увеличиваем интенсивность выше 130 ударов минуту.  Что происходит с нашим сердцем в условиях максимального количества сокращений?  При средней нагрузке сердце для того чтоб качать кровь сокращается и растягивается полностью, расслабляясь.  Вот это «расслабление» между  сокращениями называется диастола. Когда интенсивность занятий критическая (ЧСС 180-200 в минуту),  сердце вынужденно сокращаться очень часто и не успевает растянуться (расслабится) полностью  — диастола исчезает. Не успело расслабится, как снова нужно сокращаться!  Возникает внутренне напряжение сердца и кровь через него плохо проходит, что приводит к гипоксии и образовании молочной кислоты. Процесс абсолютно идентичный как при пампинге в мышцах.  Происходит закисление, которое приводит к росту стенок сердца (гипертрофия). А если закисление будет продолжаться  слишком долго или слишком часто – это приводит к умиранию (некрозу) клеток сердца. Это микроинфаркты, которые  спортсмен обычно не замечает.  Все бы ничего, но «умершие» клетки сердца превращаются в соединительную ткань, которая является «мертвым» балластом (не сокращается и плохо проводит электрические импульсы – только мешает!).  Иначе говоря сердце может быть большим из-за такой вот «мертвой» ткани, а полезная часть сердца (живые клетки сердца) маленькой.   Это и есть дистрофия миокарда или т.н. «спортивное сердце».

Дистрофия миокарда развивается из-за дефекта диастолы (ЧСС 180-200 в минуту) и является причиной смерти многих спортсменов из-за остановки сердца. Большая часть смертей происходит во сне. Но причиной все равно являются микроинфаркты полученные во время очень интенсивных тренировок.

Часто я вижу как подростков или взрослых новичков тренера начинают гонять по принципу «Чем жестче – тем быстрее привыкнет».   Это чистой воды дебелизм и отсутствие знаний.  Обязательно нужно учитывать подготовленность человека и состояние его сердечно сосудистой системы. Приведу два примера.

Пример 1

Секция.  Два человека: опытный и новичок.   Тренер дает им интенсивную работу (кроссфит, бег, спарринги, железо и т.д. не важно что).  Но у опытного,  сердце тренированное и имеет растянутый объем 1.000 – 1.200 мл.   А у новичка сердце объемом 600 мл.  Задача: что произойдет? Ответ:  У опытного  ЧСС поднимется до 130 и он без всяких проблем с пользой для сердца проведет тренировку.  А вот у новичка ЧСС подпрыгнет до 180-200… Он будет красный и задыхаться.  «Давай!», — кричит тренер. «Еще!».  А сердце новичка в это время постепенно умирает,  зарабатывая микроинфаркты из-за эффекта диастолы.  Новичок не тренирует сердце, а гробит его зарабатывая дистрофию миокарда.   И это я наблюдаю регулярно во многих секциях.

Пример 2

Пришли на тренировку два парня.  Один весит 60 кг, а второй 90 кг.  Уровень физической подготовки у них одинаковый.  Тренер поэтому дает им одинаковый уровень интенсивности.  Вопрос: Что произойдет? Ответ: Размер сердец у парней одинаковый ( 600 мл.), но размер «потребителей»  разный.   Первому его размера сердца хватает чтоб быть в диапазоне ЧСС 130, а вот второму нужно «прокормить» в полтора раза больше клеток!  У второго при той же нагрузке ЧСС 180-200!  Микроинфаркты и дистрофия миокарда!

Сердце и тренажерный зал.

Проблема в том, что отмирание клеток (дистрофия миокарда) – это на всю жизнь. Вы сможете растянуть «живую» часть сердца при правильном тренинге в будущем, но ваша «отмершая» часть сердца с вами навсегда и она всегда будет ограничивать работу здоровой части.

Часто говорят, дескать упражнения с штангой вредят сердцу. Дескать,  лучше бегать.  Это не так, потому что совершенно не важно, какой физической активностью вы занимаетесь. Имеет значение только ее  уровень.    Нужно держатся в нужном (полезном) для тренированности диапазоне нагрузок.  Кстати тренажерный зал в этом плане достаточно полезная вещь.  Пульс обычно не поднимается выше 130-140 ударов (что хорошо).  Но сердце культуристов обычно весьма слабое по двум другим причинам:

 • Большой размер «потребителей» кислорода  при  среднем размере сердца.
 • Большой отдых между подходами, когда ЧСС падает ниже 100 ударов

Если бы культуристы тренировались с более коротким отдыхом между подходами, они были бы меньшего размера, но с гораздо более лучше тренированной сердечно сосудистой системой. С другой стороны сердце культуриста чаще всего будет лучше тренированно чем сердце любителя тяжелой атлетики или пауэрлифтинга (из за длительности отдыха между подходами).

Что ж, надеюсь  вам было интересно  разобраться в этом вопросе.  Старайтесь совершенствоваться соблюдая  разумность, друзья.   И баланс между сердцем и мышцами – это важная часть подобной разумности.  Вспомните Арнольда или Турчинского с их сердечными проблемами и не повторяйте их ошибок.

 

Cекс как безопасный допинг

Научные исследования не поддерживают тренеров в стремлении оградить спортсменов от секса

Top of Form

Секс — лучший допинг для спортсменок, говорят ученые

Фотография: iStockPhoto

14.02.2014, 13:22 | Ника Котова

Полезен или вреден спорт для секса и секс для спорта? «Газета.Ru» разбиралась в том, что показывают проведенные на эту тему научные исследования.

На олимпиаде в Сочи среди спортсменов будет распространено порядка 100 000 бесплатных презервативов. Такая информация прошла в зарубежных СМИ перед началом Игр. Безусловно, спортсмены со своими атлетическими телами выглядят сексуально, как мужчины, так и женщины. Но мешает ли им секс перед соревнованиями или, наоборот, помогает? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобрать их сексуальность с физиологической точки зрения.

Начнем с мужчин.

Основной мужской половой гормон тестостерон отвечает практически за все мужские черты и во внешности, и в поведении; он же определяет сексуальную потенцию. И практически все эти черты востребованы в спорте.

Высокий рост, накачанные мышцы, физическая сила — все это тестостерон. В то же время высокий уровень тестостерона определяет и высокий уровень агрессии. А спорт — это как раз такая человеческая деятельность, которая невозможна без агрессии: нужно драться за победу. То есть у мужчин высокие спортивные качества могут сопровождаться и высокой сексуальной потенцией. Хорошие спортсмены вполне могут быть и хорошими любовниками.

 

РАН не прошла допинг-контроль

Обратив внимание на публикацию в журнале Science, в которой говорилось о том, как немецкие журналисты получили новый российский допинг от ученого из... →

Для качественного секса нужна хорошая работа сердечно-сосудистой системы, беспроблемный приток крови к половому органу, а это все тренируется. Физкультура, которая тренирует сердце, мышцы и дыхание, улучшает и потенцию.

Но с большим спортом не так: чрезмерные тренировки, особенно в анаэробных видах спорта, со временем снижают потенцию.

Разные виды спорта неодинаковы в плане влияния на мужскую потенцию. Положительно на нее действуют бег, ходьба, прыжки, плавание, коньки, большой теннис, фехтование, спортивные танцы. Все они укрепляют сердечно-сосудистую систему и тренируют дыхание. Но есть и такие виды спорта, которые могут ослабить потенцию. Это велоспорт (в седле пережимаются сосуды, снабжающие кровью простату), конный спорт, тяжелая атлетика (особенно если спортсмен принимает анаболики), все сидячие виды спорта, причем не только шахматы, но и гребля (в таком положении защемляются органы малого таза).

С женщинами еще сложнее.

Их уровень тестостерона (как известно, в женском организме он тоже вырабатывается) тоже положительно сказывается на их спортивных качествах, а также благоприятствует сексуальным ощущениям. Но слишком высокий уровень тестостерона отражается на внешности, а чересчур мужественные женщины, которые достигают успеха в тяжелой атлетике или толкании ядра, нравятся далеко не всем мужчинам. И неслучайно в некоторых видах спорта много женщин, которые практикуют однополые контакты. Более того, с недавнего времени в некоторых видах спорта спортсменок проверяют на то, что они генетически являются женщинами. Например, индийская бегунья Пинки Праманик медицинской комиссией была признана мужчиной, а затем обвинена в изнасиловании.

Хрестоматийным же является пример толкательницы ядра Хайди Кригер, которая в 1986 году выиграла золотую медаль на чемпионате Европы. В 1990-е годы к спортсменке пришло осознание, что она является мужчиной. Хайди сделала операцию по коррекции пола и поменяла документы, теперь ее зовут Андреас. По словам Кригера, в развитии транссексуальности виноват прием гормональных препаратов, которые тренеры заставляли ее (его) принимать с детских лет для улучшения результатов.

Чемпионка Европы в толкании ядра Хайди Кригер теперь является мужчиной по имени Андреас

Так полезны ли для спорта сексуальные контакты или спортсменов лучше от них оградить, особенно перед ответственными соревнованиями? Большинство тренеров придерживаются второй точки зрения. Например, в футболе на предсезонные сборы некоторые спортивные клубы разрешают футболистам брать с собой жен, но на время чемпионатов мира и Европы главные тренеры сборных ставят жесткое условие: жены и подруги должны жить отдельно.

 

Олимпийская зараза

Олимпиада — это скопления людей, которые передают друг другу свои бактерии и вирусы. Среди возможных олимпийских заболеваний — грипп... →

Аргументация такого подхода заключается в том, что, во-первых, на секс тратится много сил и их может не хватить в решающий момент, во-вторых, соревнования требуют от спортсмена полной отдачи и сосредоточения.

В-третьих, считается, что после занятий сексом в организме снижается уровень тестостерона, а при воздержании, наоборот, возрастает.

Такой точки зрения придерживался, например, великий боксер Мохаммед Али, который говорил: «Воздерживаясь от секса на некоторое время, становишься великим воином». Он отказывался от секса за шесть недель до решающего боя. А вице-чемпион в беге на средние дистанции Марти Ликуори говорил: «Секс делает вас счастливым, а счастливые люди не бегут пять километров».

Однако когда ученые стали объективно исследовать влияние секса на физическую форму, эта точка зрения не получила подтверждения.

Например, оказалось, что сила кисти, измеренная у спортсменов утром, не зависела от того, занимались ли они вечером сексом или воздерживались от него в течение шести дней.

 

Спорт не только полезен, но и вреден

Движение — это жизнь, физическая активность необходима организму в любом возрасте. Но медики не зря вычисляют научно обоснованные нормы... →

В другом американском исследовании испытуемыми были не спортсмены, а обычные мужчины. В эксперименте они выполняли физическую работу через 12 часов после секса или без него. Оказалось, что предшествующий работе секс никак не влиял на потребление кислорода миокардом и другие показатели выносливости.

Швейцарские ученые исследовали спортсменов, которые выполняли тест на велоэргометре с регистрацией ЭКГ и постепенно увеличивающейся нагрузкой, а также тест с нагрузкой с одновременным контролем умственной концентрации. Результаты показали, что через десять часов после полового акта все параметры приходят к норме. Это говорит о том, что секс в ночь перед соревнованием не должен влиять на результаты.

В этой же работе не подтвердилась и гипотеза о снижении уровня тестостерона после сексуального контакта.

Авторы показали, что его уровень никак не изменяется после секса.

А вот после длительного воздержания уровень тестостерона снижается, что никак не помогает улучшать спортивные показатели. Этот вопрос более подробно изучили китайские специалисты. По их данным, уровень тестостерона не меняется в течение шести дней воздержания, затем резко увеличивается, а потом падает.

 

У олимпийцев плохие зубы

У спортсменов-олимпийцев, которые вроде бы постоянно следят за своим здоровьем, оказались плохие зубы. По состоянию ротовой полости элитные спортсмены... →

Есть данные и о влиянии секса на спортивную форму женщин.

Американские психологи установили, что женский оргазм является очень сильным обезболивающим.

Этот эффект может помочь спортсменкам преодолеть мышечную боль и усталость, причем его эффект длится не менее суток.

А по мнению российского специалиста по спортивной медицине Вениамина Житловского, оргазм для женщин-спортсменок может быть формой допинга, совершенно легального и безопасного.

По его же данным (Житловский В.Е. Сексуальное поведение спортсменов в подготовительный период. Избранные лекции по спортивной медицине. Том 2: учебное издание. М.: РАСМИРБИ. 2008), 50% спортсменов-мужчин и 40% женщин считают, что секс накануне соревнования снимает напряжение, отвлекает от переживаний и улучшает сон. Хотя мужчинам он его все же не рекомендует.

Влияние секса может быть очень разным в зависимости от того, контакт ли это с постоянным партнером или поиск сексуальных удовольствий в сомнительных местах. В последнем случае, если спортсмен вместо полноценного сна отправляется на поиски приключений, конечно, утром от него не стоит ждать хороших результатов.

И уж точно секс может ухудшить спортивные результаты, если заняться им за пару часов до тренировки.

Как показали швейцарские исследователи, в этом случае у атлетов медленнее восстанавливается пульс, падает выносливость. Поэтому утренний секс перед соревнованиями ни к чему хорошему не приведет.

Следить за ходом соревнований нынешних зимних Олимпийских игр можно на спецполосе «Газеты.Ru» Сочи-2014.

Читайте также:

კუნთების მოწავლა.

კიოკუშინ კარატეში ბრძოლის დროს 2 წუთის შემდეგ ენერგიის 50 % მიეწოდება აერობული პროცესით ( ნახშირწყლებისა და ცხიმების წვა)  რაუნდში 3–4 წუთის შემდეგ უკვე 70 %,  3 რაუნდის 10 წუთის ბრძოლის დროს უკვე 90% ენერგიას უკვე აერობული პროცესი იძლევა.

კუნთებში წარმოქმნილი ლაქტატის რაოდენობა დამოკიდებულია თუ როგორაა სპორტსმენის ვარჯიშების ხარისხიანობა, მისი გამოცდილება,ზედმეტად დაძაბული ხომ არაა, ააქვს თუ არა ბრძოლის დროს გაფრთხილებები რაც იწვევს სუნთქვის რიტმის დარღვევას და ართმევს ბევრ ენერგიას, შეჩვეულია თუ არა მისი სხეული ბრძოლებს, ჩატარებული ააქვს თუ არა 100 ობით სპარინგები?

გამოცდილი სპორტსმენი ბრძოლის დროს  ერიდება აჩქარებას და ის ელოდება 1 ან 2 წთ–ის შემდეგ, იწყებს თუ არა მისი მეტოქე ზედმეტად მაღალი ინტენსიურობით მოძრაობებს.      ,     ,

კარგად ნავარჯიშებმა სპორტსმენმა 80–90 % ით რეალიზება უნდა გაუკეთოს ჟანგბადის საჭიროდ გამოყენებას ( აერობული პროცესი მინიმალური ლაქტატის დაგროვება 7 წთიან ბრძოლაში)

გამოცდილ მწვრთნელს შეუძლიან დაიჭიროს ის მომენტი ბრძოლის დროს , სპორტსმენი მოძრაობს სწრაფად თუ ნორმალურად, მას მუდმივად უნდა ქონდეს მხედველობაში, რომ შეიძლება მოხდეს ბრძოლის შეჩერება ან გაგრძელება.

პულსი.

მაქსიმალური სიხშირე პულსისა 190–200 ია ახალგაზრდა ნავარჯიშებ სპორტსმენებში.

თუ მოსალოდნელია რომ ბრძოლა უნდა დამთავრდეს 1–2 წთ–ში მებრძოლს შეუძლიან დაიწყოს შეტევები მოძრაობების მაღალი ინტენსივობით, ის თავისი ნებით მიდის რისკზე ლაქტატის დაგროვებისა. შესაბამისად,,მდგრადი’’ მდგომარეობაა   როდესაც ლაქტატა გროვდება ძალიან ცოტა რაოდენობით, ეს მდგომარეობა კარგად ნავარჯიშებ სპორტსმენებში გულისცემის დაახლოებით 160 რაოდენობისაა წუთში.

ვარჯიშების პროგრამა

ლაქტატის დაგროვების დონე ხასიათდება, მისი რაოდენობით სისხლში  2–4 ( ერთეული)

ბოქსში მისი რაოდენობა 16 ერთეულია, სირბილში 1500 მეტრზე 22 მდე. მისი დაგროვების დონე კიოკუშინ კარატეს მებრძოლებში მერყეობს 15–22 ერთეულამდე ,

კუნთების გაძვლოვანების პროცესს (ლაქტატის დიდი რაოდნობით დაგროვება) ადგილი ააქვს 1 საათის შემდეგ რაც ჩვენ ჩავატარეთ ბრძოლები კიოკუშინში შეჯიბრის დროს ,. ჩვენ შეგვიძლიან ლაქტატის გამოდევნების პროცესსი კუნთებიდან დავაჩქაროთ მსუბუქი ვარჯიშებით,  უნდა გაკეთდეს ისეთი ვარჯიშები რომელზეც იხარჯება 50% ჟანგბადისა, ნახევარი საათის შემდეგ შეგვიძლიან დაგროვილი ლაქტატა გამოვდევნოთ პატრ პატარა ხტომებით, ცოტა– ცოტა ხელებისა და ფეხების დარტყმებით. მაღალი კლასის მებრძოლები ყოველთვის ცდილობენ რომ მათი კიდურები იყვნენ მოძრაობაში ფინალამდე, რათა ბოლო 3–4 რაუნდი  იყვნენ შედარებით აქტიურები. საერთოდ რეკომედებულია ბრძოლებს შორისაც დავაჩქაროთ ლაქტატის გამოვდევნა კუნთებიდან. ახლა ხომ გასაგებია სხეულის გაუცილობლება ვარჯიშებისა ამტანობაზე.

კარატეში ტურნირების დროს სადაც ბრძოლის ხანგრძლივობა 2–10 წუთამდეა , საერთო ამტანობის შემდეგ დიდ როლს თამაშობს ამტანობა სისწრაფეზე. მით მეტია შანსი თქვენი გამარჯვების რაც უფრო დიდხანს შეგეძლებათ ტექნიკურად და სწრაფად  აკეთოდ დარტყმები  ხელებითა და ფეხებით.

ამტანობა სისწრაფეზე შეგიძლიათ გააუმჯობესოდ ვარჯიშებით საერთო და სპეციალური ამტანობის გზით. ვარჯიშები საერთო ამტანობაზე მიმართულია: აერობული პროცესების გაუმჯობესებაზე კუნთებში , არსებულ ნახშირწყლების გაზრდაზე, უფრომეტად ნახშირწყლებისა და ცხიმების საკმარისი წვით. საერთოდ სისხლგამტარი სისტემის გაუმჯობესებით რათა თავისუფლად მიეწოდოს ჟანგბადი ფილტვებიდან კუნთურ ქსოვილებს.

კარატეს ისტორია საქართველოში

სპორტის ამ სახეობის ისტორია საქართველოში 1967 წლიდან იწყება. მაშინ ჩვენში არ იყო კარატეს არც ერთი სპეციალისტი, არ მოიპოვებოდა სრულფასოვანი ლიტერატურა, მაგრამ ენთუზიასტთა ჯგუფმა (ზურაბ ლეჟავა, მიხეილ წვერავა, გურამ ბარაბაძე, პაატა ჯიჯეიშვილი, ვლადიმერ გონჩარენკო, გიორგი ბერიძე, დავით სუხიშვილი, იური ყეინაშვილი, დავით სულაქველიძე, თემურ რამიშვილი, სიმონ დარახველიძე, ალექსანდრე მაისურაძე, ომარ რევიშვილი) საფუძველი ჩაუყარა კარატეს განვითარებას. ხელისუფლება სდევნიდა ყველას, ვინც ამ აღმოსავლური ორთაბრძოლით იყო გატაცებული. ანალოგიური მდგომარეობა იყო სსრკ სხვა რესპუბლიკებშიც, მაგრამ 1979 წლისთვის ამ სახეობაში მოვარჯიშეთა რაოდენობა იმდენად გაიზარდა, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდა ეღიარებინა კარატე, როგორც სპორტის სახეობა. ქართველი კარატისტები, რომლებსაც უკვე ვარჯიშის ათწლიანი გამოცდილება ჰქონდათ, მომზადებულნი შეხვდნენ ამას. დაიწყო მათი წარმატებული გამოსვლები სხვადასხვა რანგის ტურნირებსა და ჩემპიონატებში. გაიმართა სსრკ სამი ჩემპიონატი. 1982 წელს ტალინში, საბჭოთა კავშირის II ჩემპიონატში, ქართველმა სპორტსმენმა გიორგი ბაკურაძემ ოქროს მედალი მოიპოვა, რისთვისაც მას სპორტის ოსტატის, მის მწვრთნელ ზურაბ ლეჟავას კი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის წოდება მიენიჭათ (ქართველ კარატისტთა შორის ბაკურაძე ერთადერთი სსრკ ჩემპიონი და სპორტის ოსტატია). 1983 წელს სსრკ მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით კარატე აიკრძალა, მისი სწავლება კი სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოცხადდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდში, 80-იანი წლების ბოლოს, საქართველოში კარატეს განვითარების მეორე ეტაპი დაიწყო. გაჩნდა უცხოელ სპეციალისტებთან კავშირის დამყარებისა და მათი მოწვევის შესაძლებლობა. სხვადასხვა დროს საქართველოში ჩამოვიდნენ მსოფლიოში აღიარებული იაპონელი ოსტატები: კანაბავა, ხიგუანა, სუზუკი, ნანბუ, იკატა, ხისატაკა და სხვები. შედეგმაც არ დააყოვნა – ქართველმა სპორტსმენებმა თვალსაჩინო წარმატებებს მიაღწიეს საერთაშორისო სარბიელზე. XXI საუკუნის დამდეგს საქართველოში კარატეს სხვადასხვა სტილით მოასპარეზე 20-მდე სპორტსმენი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი, პრიზიორი და საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვებულია.
საქართველოს კარატეს ფედერაცია 1980 წელს დაფუძნდა. პირველ პრეზიდენტად აირჩიეს იმდროინდელი განათლების მინისტრი ოთარ ქინქლაძე. 1995 წელს ჩამოყალიბდა საბრძოლო ხელოვნებათა საკოორდინაციო საბჭო (თავმჯდომარე – ზურაბ ლეჟავა). საქართველოში შექმნილია 48 საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია და ორგანიზაცია, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან შესაბამის მსოფლიო ორგანიზაციებში. მოვარჯიშეთა რიცხვი 30 000-ს აჭარბებს.

ინფორმაცია ,,საქართველოს კიოკუშინ კარატეს ეროვნული კავშირისა და ჩემს შესახებ

1991 წელს ვმონაწილეობდი სემინარში რომელიც ჩაატარეს მასუტატსუ ოიამას გამოგზავნილმა პირველმა  წარმომადგენლებმა საქართველოში ,,სენსეი’’ იშიდამ და ,,სემპაი’’ იშიგურამ.
1992 წელს მონაწილეობა მააქვს მიღებული უნგრელი ოსტატის ადამ იშტვანის მიერ ჩატარებულ სემინარში ქ. დნეპროპეტროვსკში სადაც ჩავაბარე გამოცდა 3 ქიუზე. ჩემთან ერთად სემინარში მონაწილეობას იღებდნენ; ირაკლი ნარმანია , ირაკლი გოგოლაშვილი და მამუკა ხუროშვილი.
1996 წელს მონაწილეობა მააქვს მიღებული საერთაშორისო სემინარში უნგრეთის ქ. ზოლნოკში სადაც ჩემთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ ავთანდილ შენგელია (რომელმაც გმირობის ტოლფასი შერკინება მოაწყო და თავის წლოვანების მიუხედავად ჩააბარა 40 ბრძოლა საგამოცდო ტესტებში)  , ალექსანდრე გორგასლანიძე და ანზორ ჩუბინიძე მე და ალექსანდრე გორგასლანიძემ ჩავატარეთ 30 -30 ბრძოლა და  ჩავაბარეთ გამოცდა 1 დანზე შიჰან ჰოვარდ კოლინზს 7- ე დანი და ფურკო კალმანს 5-ე დანი.

 


1991 წლიდან ვმუშაობდი კარატეს სპორტულ სკოლა ,,ორბში" მწვრთნელად ხოლო შემდეგ თბილისის ავიამშენის სპორტულ სკოლაში უფროს მასწავლებლად 2007 წლამდე.მონაწილეობა მააქვს მიღებული 1997 წელს უნგრეთის ქალაქ ბეკეშაბაში საერთაშორისო სემინარში სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ევროპის 300 მდე კიოკუშინ კარატეს სპორტსმენი. ბეკეშაბაში ჩვენი 4 დღიანი კურიოზული მგზავრობის (სამარშუტო ტაქსით) შემდეგ ჩვენმა სპორტსმენებმა წარმატებით მიიღეს მონაწილეობა სემინარში  და 11 მონაწილიდან ზაზა ტოგონიძემ, ირაკლი დოლაბერიძემ, პაატა აგუმავამ და მანუელ ქობალიამ ჩააბარეს გამოცდები შავ ქამარზე.

1997 წლიდან ( ალექსანდრე გორგასლანიძის წასვლის შემდეგ გერმანიაში), 2003 წლამდე ვმუშაობდი კიოკუშინ კარატეს საერთაშორისო ორგანიზაციის, IKO-2  ის საქართველოს ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტად.

1998 წელს საქართველოში ავთანდილ შენგელიას მოწვევით ჩამოვიდნენ კიოკუშინ კარატეს ცნობილი ოსტატები: შიჰანი იოკიო ნიშიდა 7 დანი , შიჰანი კეიჯი სამპეი 6 დანი და სენსეი ირიკი 4 - დანი.
მათი ხელმძღვანელობით ჩატარდა კავკასიის თასის გათამაშება სადაც მონაწილეობდნენ საქართველოს სასომხეთის, აზერბაიჯანისა და ჩეჩნეთის ნაკრები გუნდები. შეჯიბრი ჩატარდა სპორტის სასახლეში .ამ შეჯიბრის საუკეთესო ფინალი იყო საქართველოს საუკეთესო მებრძოლის დავით გეჯაძისა და მსოფლიოს თანამედროვე საუკეთესო ჩეჩენი მებრძოლის: ლეჩი კურბანოვის, შეხვედრა, ჩემთვის იყო ბედნიერება ვყოფილიყავი ცენტრალური მსაჯი (შუშინი) ამ ორთაბრძოლაში სადაც დავით გეჯაძემ  (რომელიც ტრგიკულად დაიღუპა 2009 წელს). თანაბარი ბრძოლის შემდეგ წონით მოიგო ეს ბრძოლა.ამის შემდეგ იაპონელებმა ჩაატარეს საერთაშორისო სემინარი და გამოცდები ქიუ ტესტებში სადაც მე ჩავაბარე გამოცდა 2 დანზე.

2000 წელს დავწერე წიგნი ,,კიოკუშინ კარატე’’ რომლის 100 ზე მეტი ეგზემპლიარი  შეიძინეს სპორტსმენებმა. ეს იყო პირველი წიგნი ქართულ ენაზე სრულკონტაქტიანი სტილის კარატეს სახეობიდან.

მონაწილეობა მააქვს მიღებული  საერთაშორისო სემინარში საქართველოში 2000 წელს როდესაც საქართველოს პირველად ესტუმრა შიჰანი ჰოვარდ კოლინზი.

მის მიერ ჩატარებულ გამოცდებში რომელიც ჩატარდა ქალაქ თბილისში 52 მონაწილიდან მხოლოდ 4 მა სპორტსმენმა შესძლო ჩაებარებინა გამოცდა.

2003 წლიდან IKO- 2   დაშლის შემდეგ (ბუნებრივია საქართველოშიც), საქართველოს კიოკუშინკაკანის მე-2ე ფილიალი დაიყო 3 ნაწილად:  ანზორ ჩუბინიძე შეუერთდა კანჩო როიამას ჯგუფს, მეც ანზორ ჩუბინიძესთან ერთად 2003 წელს მონაწილეობა მივიღე შიჰან ალექსანდრე ნესტერენკოს მიერ ჩატარებულ საერთაშორისო სემინარში სადაც 11 მა სპორტსმენმა ჩააბარა გამოცდები შავი ქამრის ხარისხზე ხოლო მე, 55 წლის ასაკში ჩავატარე 15 ბრძოლა და მომანიჭეს სენსეის წოდება 3-ე დანი. ( იხილეტ გაზეთი მთავარი სპორტი 2005 წლის)

მოგვიანებით, გიორგი ემინაშვილი თავისი კლუბით შეუერთდა ოიამას ერთერთ საუკეთესო მოსწავლის ტეზუკას ჯგუფს.

ხოლო საქართველოს მე-2 ე ფილიალის ძირითადი ბირთვი ავთანდილ შენგელიას ხელმძღვანელობით გახდა შინ- კიოკუშინის კენჯი მიდორის ორგანიზაციის საქართველოს ფილიალი.

1996—2004 წლებში საქართველოში მააქვს გაკეთებული რეკორდი ტამეშივარებში (საგნების მტვრევის ტექნიკა) თავს ვამტვრევდი    ლუდის ბოთლს ხელის მტევნის გარეთა ნაწილით (,,შუტოთი’’) ( იმ დროს როდესაც იაპონიაში ოიამას დროს 30 000 კაცი ვარჯიშობდა კიოუშინ კარატეში სულ 3-4 იოდე კაცს შეეძლო ბოთლის თავის მომტვრევა შუტოთი. იხილეთ მასუტატსუ ოიამას წიგნი ,,ეს კარატეა’’ გვ .295 მოსკოვი 1998 წელი გამომცემლობა ,,გრანდ-ფაირ’’) შიშველი ფეხით ვამტვრევდი ღვინის ბოთლს (ეს გატეხვის ტექნიკა პირველად შეასრულა იაპონიიდან ჩამოსულმა სენსეი იშიდამ 1991 წლის მაისში ქ. თბილისში და არის ძალიან სახიფათო ილეთი.

2005 წელს (ყირიმში) უკრაინის ქალაქ პარტენიტში ჩატარდა ევროპის მე-2- საერთაშორისო სემინარი კანჩო როიამას 9- დანი, ხელმძღვანელობით სადაც საქართველოდან ვიყავი ერთადერთი წარმომადგენელი და 4 უკრაინელ სპორტსმენთან ერთად ჩავაბარე გამოცდა 4 დანზე.

2009 წელს ჩემი ორგანიზაცია მონაწილეობდა ევროპის მე 2- ე ჩემპიონატში უკრაინაში სადაც ჩემი მოსწავლე გოგონა ნინო საბიაშვილი   გავიდა საუკეთესო ხუთეულში.

კანჩო როიამა მეკითხება: რამდენი წლის ვარ და რომ გაიგო რომ მასზე რამოდენიმე   თვით უფროსი ვიყავი, გაუკვირდა და მთელი გულით მომილოცა მე-4-ე დანის ჩაბარება.

 

 

 

(იხილეთ ჯურნალი ; ევროპის საერთაშორისო სემინარი ქალაქ პარტენიტში. 2005 წელი)

2003 წლიდან 2007 წლამდე ვიყავი საქართველოს კიოკუშინ-კან კარატეს (რომლის პრეზიდენტიც არის ,,სენსეი’’ ანზორ ჩუბინიძე). ვიცე პრეზიდენტად.  2003 წელს დავაფუძნე კიოკუშინ კან კლუბი ,,სამურაი’’  რომელიც 2007 წლის 31 აგვისტოს გავაწევრიანე კარატეს საერთაშორისო ორგანიზაცია ,,Aლლ ჟაპან Kყოკუსჰინ  Uნიონ’’  და მე მომანიჭეს  ამ ორგანიზაციის საქართველოს ფილიალის ხელმძღვანელის  წოდება. 2009 წელს დავაფუძნე ,,საქართველოს კიოკუშინ კარატეს ნაციონალური კავშირი’’ რომელიც გაწევრიანებულია საქართველოს საბრძოლო ხელოვნებათა კონფედერაციაში. საქართველოში მააქვს უფლება ჩავიბარო გამოცდები  შავი ქამრის მე 3- დანის ჩათვლით.

პარალელურად 2008 წლიდან ვმუშაობდი ფიზკულტურის მასწავლებლად თბილისის 52 სკოლაში და ვასწავლიდი ფიკულტურასთან ერთად აღმოსავლური ორთაბრძოლების საიდუმლოებებს მომავალ თაობას.

გამოცდების შემდეგ 2011წ.

1990–1999 წლამდე მე და ჩემს სპორტსმენები ვღებულობდით მონაწილეობას,, IKO-2 საქართველოს ფილიალის'' მიერ ჩატარებულ ყველა შეჯიბრებებში მონაწილეობას.

1999 და 2015 წლებში მე და ჩემს სპორტსმენებს მიღებული გვააქვს მონაწილეობა ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში და უნგრეთის ქალაქ ჟეგედში ევროპის 3 ე და 4 ე ჩემპიონატებში. 2009 წელს ევროპის 2-ე ჩემპიონატში ქ. ივანოვო-ფრანკოვსკში. 1999 წელს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში ევროპის ჩემპიონატში, 2012 ევროპის 5 ე ჩემპიონატში იტალიის ქალაქ ტორონტოში. 2013 წელს ევროპის მე–6 ჩემპიონატში გერმანიის  ქ. შვაინფურტში, 2015 წელს ევროპის მე–8 ჩემპიონატში ქ. მოსკოვში. 2012 წლის ოქტომბერშიგერმანიის ქალაქ შვაინფურტში მსოფლიო თასის გათამაშებაში, აგრეთვე ავსტრიის, აზერბაიჯანისა და სასომხეთის საერთაშორისო შეჯიბრებებში. ვმსაჯობდი ყველა რანგის როგორც ეროვნულ ასევე საერთაშორისო, ევროპის , მსოფლიოს თასის შეჯიბრებებში.2012 წლის ნოემბერში იაპონიის ქალაქ. ტოიმაში მსოფლიოს ასოლუტურ ჩემპიონატში, სადაც ჩავაბარე გამოცდა მე–5 დანზე და მომანიჭეს ,,შიხანის'' წოდება. სრულიად იაპონიის კიოკუშინის კავშირმა მომანიჭა უფლაბა, საქართველოში ჩავიბარო გამოცდები მე–3 დანის ჩათვლით.

ქვემოთ მოყვანილია გამოხმაურება უცხოელი საიტის მკითხველების, (ვთარგმნე მათთვის ვისაც უჭირს და პრობლემები ააქვს ინგლისურ ენასთან, https://translate.google.ge/?hl ს დახმარებით.) სამწუხაროდ საქართველოში საიტის სტუმრების გამოხმაურება არ ჩანს არც კოლეგებისგან და არც სპორტის სამინისტროსა და დეპარტამენტისგან.

0 # 14 бесплатная доставка по 06.09.2015 1:54

Спасибо, что поделились своими мыслями. Я действительно ценю ваши усилия, и я жду ваших следующих записи взлеты еще раз поблагодарить Вас.

Мой сайт - бесплатная доставка: https://www.youtube.com/watch?v=_-wAdVQ8isw

ციტირება

+1 # 13 Мария 16.06.2015 3:40

Ңi это я, я также vіsiting этот веб-сайт ежедневно, этот сайт является на самом деле хорошо а и гости ARRE на самом деле обмена хорошие thοughts.

мой домашнюю :: ceme (Marƴ: http://pokerdewa88.com/index.php)

ციტირება

0 # 12 подробнее 04.06.2015 20:38

Этот сайт действительно есть вся информация я нуждался в отношении

эта тема и не знаю, к кому обратиться.

Проверьте мою страницу; подробнее: http://gadgetsjr.com/car-care

ციტირება

+1 # 11 купить здесь 12.01.2015 22:19

Вы сделали некоторые достойные моменты есть. Я посмотрел в сети

для получения дополнительной информации о проблеме и нашел большинство людей

будет идти вместе с вашими взглядами на этом сайте.

Посмотрите на мою страницу ... купить здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Ys3UOKcppAY

ციტირება

0 # 10 гаджетов здесь 03.12.2014 12:01

WOW только то, что я искал. Пришел сюда в поисках автомобиля гаджетов

мой сайт :: гаджеты здесь: http://gadgetsjr.com/car-audio-and-video

ციტირება

0 # 9-магазин гаджетов 26.11.2014 01:10

Я действительно впечатлен вместе с вашими талантами письма, а также с

Формат ваш блог. Это платная тема или же вас

настроить его вашей собственной личности? В любом случае держать отличное качество письма, это редкий, чтобы посмотреть большое блог как этот сегодня ..

Не стесняйтесь просматривать мои веб-блог магазина гаджетов: http://gadgetsjr.com/baby-and-children

ციტირება

0 # 8 бесплатная доставка 25.11.2014 13:04

Я верю, все идеи, которые вы ввели для вашего сообщения.

Они действительно убедительны и будут определенно работать. Тем не менее,

посты очень быстро для новичков. Желаю вам, пожалуйста,

удлинить их немного от последующее время? Спасибо за сообщение.

Также посетите мою страницу - бесплатная доставка: http://gadgetsjr.com/women-clothing

ციტირება

+1 # 7 เกมส์ 22.11.2014 21:50

Это не мой первый раз, чтобы посетить этот веб-сайт, я просматривают этот сайт Дейли и принять хорошие факты здесь каждый день.

ციტირება

+1 # 6 Systeem Makelaardij 23.08.2014 19:22

Я уверен, что эта статья коснулась всех интернет

зрители, его действительно очень приятно пункт на создании нового блога.

ციტირება

+1 # 5 Увеличение Pinterest 17.06.2014 01:30

Мой брат посоветовал мне понравится этот сайт.

Он был совершенно прав. Это сделало мой день! Вы не можете себе представить, как

Время много, я провел за эту информацию! Благодарю!

ციტირება

2010 წელი ბარსელონა.

 


We have 44 guests online
free pokerfree poker
Georgian (Georgia)English (United Kingdom)Russian (CIS)